Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaar informeert en helpt mantelzorgers bij het aanvragen van zorg en ondersteuning voor de naaste. Mantelzorgers krijgen daarmee hulp in het oerwoud van regels in de zorg. 

Mantelzorgmakelaar

Inhoudsopgave

Mantelzorgmakelaar

Wat doet een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar begeleidt en ondersteunt van mantelzorgers.

De taak van een mantelzorgmakelaar is om de mantelzorgers te helpen bij het organiseren van de zorg en het regelen van praktische zaken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de mantelzorgmakelaar de mantelzorgers informeert over de verschillende zorgmogelijkheden en hulpmiddelen die beschikbaar zijn, of dat hij of zij helpt bij het aanvragen van zorg en ondersteuning.

Daarnaast kan een mantelzorgmakelaar ook ondersteuning bieden bij het opbouwen van een sociale netwerk, het vinden van vrijwilligerswerk of het regelen van vakantie-uitjes voor de mantelzorgers. Het doel van een mantelzorgmakelaar is om de mantelzorgers te helpen om de zorg voor hun naaste zo goed mogelijk te verlenen, terwijl ze tegelijkertijd ook aandacht hebben voor hun eigen behoeften en wensen.

Hulp voor mantelzorgers

Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers hulp kunnen krijgen:

  1. Vraag hulp aan familie en vrienden: Het is belangrijk om niet te schroom te vragen om hulp aan familie en vrienden. Zij kunnen bijvoorbeeld een paar uur per week komen oppassen, boodschappen doen of helpen met huishoudelijke taken.
  2. Maak gebruik van professionele zorg: Er zijn verschillende professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en huishoudelijke hulp, die mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het verlenen van zorg aan hun naaste.
  3. Zoek hulp bij een mantelzorgmakelaar: Een mantelzorgmakelaar kan helpen bij het regelen van praktische zaken en het vinden van passende ondersteuning.
  4. Maak gebruik van respijtzorg: Als mantelzorgers even tijd voor zichzelf nodig hebben, kunnen ze gebruikmaken van respijtzorg. Hierbij komt een professionele zorgverlener in huis om de zorg over te nemen, zodat de mantelzorgers even rust kunnen nemen.
  5. Maak gebruik van vrijwilligers en bijeenkomsten met lotgenoten: Soms kan het fijn zijn om met andere mantelzorgers in contact te komen en ervaringen te delen. Lotgenotencontact kan hiervoor een goede optie zijn. 

Het is belangrijk om te onthouden dat het oké is om hulp te vragen als mantelzorger. Het verlenen van mantelzorg kan zwaar zijn en het is belangrijk om te zorgen dat je genoeg rust krijgt en aandacht hebt voor je eigen behoeften.

Werk en mantelzorg

Het kan moeilijk zijn om werk en mantelzorg te combineren. Mantelzorgers moeten vaak flexibel zijn en soms hun werk aanpassen om zorg te kunnen verlenen aan hun naaste. Sommige mantelzorgers kiezen ervoor om minder te gaan werken of om hun werk tijdelijk te onderbreken, terwijl anderen proberen hun werk en mantelzorg te combineren.

Er zijn een aantal dingen waar mantelzorgers rekening mee kunnen houden om hun werk en mantelzorg beter te kunnen combineren:

  1. Praat met je werkgever: Laat je werkgever weten dat je mantelzorg verleent en vraag of er mogelijkheden zijn om je werk aan te passen, bijvoorbeeld door thuis te werken of door flexibele werktijden af te spreken.
  2. Maak gebruik van regelingen: Er zijn verschillende regelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken, zoals de Wet werk en zekerheid of de Wet vermindering zwaar werk.
  3. Zoek hulp: Vraag hulp aan familie, vrienden of professionele zorgverleners als je het even niet alleen aankunt.
  4. Maak gebruik van respijtzorg: Als je tijd nodig hebt om je werk te kunnen doen, kun je gebruikmaken van respijtzorg. Hierbij komt een professionele zorgverlener in huis om de zorg over te nemen.

Een mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers ook bij het vinden van een betere belans tussen werk, mantelzorg en het privéleven.

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is informele zorg die wordt verleend door mensen aan hun naasten, zoals een partner, ouder of kind, die door ziekte, beperking of ouderdom extra zorg nodig hebben. Mantelzorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van persoonlijke verzorging, het doen van huishoudelijke taken, het vervoeren naar afspraken of het bieden van emotionele ondersteuning.

Mantelzorgers zijn vaak familieleden of vrienden van de persoon die zorg nodig heeft, maar het kan ook zijn dat mensen mantelzorg verlenen aan een vriend of buurman. Mantelzorg wordt vaak gegeven naast professionele zorg, zoals verpleging of begeleiding door een thuiszorgorganisatie.

Het verlenen van mantelzorg kan zwaar zijn en het is belangrijk om te zorgen dat mantelzorgers voldoende ondersteuning en rust krijgen. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers hulp kunnen krijgen, zoals door gebruik te maken van respijtzorg, hulp te vragen aan familie en vrienden of hulp te zoeken bij een mantelzorgmakelaar.

Vergoeding mantelzorgmakelaar

Veel zorgverzekeraars vergoeden een mantelzorgmakelaar in de aanvullende verzekering. Meestal gaat het om mantelzorgmakelaars die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. 

Vaak moet er sprake zijn van een mantelzorgsituatie. De meeste zorgverzekeraars willen dat de mantelzorger contact opneemt om vooraf toestemming te vragen.

Mantelzorgmakelaar in uw regio

Mantelzorgmakelaars in uw regio nodig? Zorgeregelhulp helpt mantelzorgers en cliënten in de regio De Kempen/Zuidoost-Brabant.

Contactgegevens

Websitelink