Gebruikers overeenkomst van HuppelOmhoog.nl

De eigenaar behoudt zich het recht om geplaatste content zonder notificatie aan te passen of verwijderen

De eigenaar behoudt zich het recht om de gebruikers overeenkomst en privacy policy aan te passen

Deze site mag alleen worden gebruikt voor wie de seo cursus blogs van ZelfRanken.nl heeft gekocht

De gebruiker plaatst geen schadelijke onderwerpen als seks, drugs en wapens

De gebruiker mag meerdere blogs op deze site bezitten (fair use policy)

Blogposts dienen een minimale SEO score van 80 te bezitten

Bij constatering misbruik wordt de gebruiker geblokt en zijn/haar blogpagina(s) verwijderd

SEO bedrijven / Marketing bureaus / ect /  die voor cliënten deze site willen gebruiken betalen een jaarlijkse fee.